Ενότητες

  1. Ανασκόπηση των νέων της εβδομάδας
  2. Η συμβολή του Metaverse στο ΑΕΠ
  3. Τεχνική Ανάλυση Bitcoin
  4. Τεχνική Ανάλυση Ethereum
  5. Ανάλυση δεδομένων αλυσίδας του δικτύου του Bitcoin (Onchain)

Διαβάστε το Newsletter vol.2