Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η επιτυχής ανάπτυξη ενός από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά επιτεύγματα στον κλάδο του blockchain: Η Συγχώνευση του Ethereum. Η αλλαγή του μηχανισμού συναίνεσης (consensus mechanism) από Proof-of-Work (PoW) (Τεκμηρίωση Εργασίας) σε Proof-of-Stake (PoS) (Τεκμηρίωση Ρίσκου), ήταν στον σχέδιο δράσης του Ethereum και αναπτύχθηκε ενεργά από τη γέννησή του και αποτελεί ένα αξιοσημείωτο ορόσημο για το εγχείρημα.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 06:46:46 UTC, στο Ethereum blockheight 15,537,393, παράχθηκε το τελευταίο μπλοκ που εξορύχθηκε με PoW και η αλυσίδα PoS Beacon Chain ανέλαβε τη συναίνεση της αλυσίδας. Η Συγχώνευση του Ethereum ήταν επιτυχής.

Αναμφισβήτητα, δεν υπάρχει καλύτερο διάγραμμα για να καταδείξει πόσο δραματική ήταν αυτή η μετάβαση, από την παρατήρηση του Ethereum Mean και Median blocktimes. Εδώ μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα το τέλος της πιθανολογικής και φυσικά μεταβλητής εξόρυξης της Τεκμηρίωσης Εργασίας (PoW) και τη μετάβαση στη Τεκμηρίωση Ρίσκου (PoS), με σταθερό blocktime 12 δευτερολέπτων.

Live Advanced Workbench

Στην παρούσα έκθεση, θα εξερευνήσουμε αυτό το ιστορικό γεγονός, όπως συνέβη, τόσο στις αγορές διαπραγμάτευσης όσο και με τις μετρικές του blockchain. Θα αναλύσουμε τη συγχώνευση από τις ακόλουθες οπτικές γωνίες:

 • Τοποθέτηση των traders με μόχλευση στις αγορές Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Futures and Options markets).
 • Η επίδραση της μετάβασης της Συγχώνευσης στις παραμέτρους συναίνεσης.
 • Το συνολικό ποσό ETH που βρίσκεται για staking.
 • Μοντελοποιημένες vs πραγματικές επιπτώσεις στο κυκλοφορούν του ETH.

Νέες μετρικές για το Ethereum, προεπιλογές Workbench και Dashboards

Με το Ethereum Merge να έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην ευχάριστη θέση να λανσάρουμε μια σειρά από νέες μετρικές για το  Ethereum Proof-of-Stake, Workbench Pre-sets και Dashboards.

Νέες Μετρικές Proof Of Stake (PoS):

New Dashboards: Proof-of-Stake Consensus and Proof-of-Stake Supply Dynamics

Workbench Pre-sets: Net Inflation RateNet Supply ChangePost-Merge Supply DynamicsChange in Active ValidatorsCumulative Exit EventsTotal and Effective BalanceStaked Realized Price

Πουλώντας τις Ειδήσεις

Στην έκθεση της 32ης εβδομάδας, περιγράψαμε πως η τοποθέτηση σε όλες τις αγορές Προθεσμιακών Συμβολαίων και Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Futures and Options) φάνηκε να είναι καλά αντισταθμισμένες για ένα γεγονός τύπου sell-the-news. Πράγματι, οι τιμές του ETH υποχώρησαν, από το εβδομαδιαίο υψηλό των $1,777, σε περίπου $1,650 τη στιγμή της Συγχώνευσης, προτού καταρρεύσουν στο χαμηλό των $1,288 την Κυριακή.

Η αγορά έχει ουσιαστικά επιστρέψει όλα τα κέρδη που έχει αποκομίσει από τα μέσα Ιουλίου. Ένα τέτοιο ξεπούλημα είναι το αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων και η ανάληψη κερδών από τους traders μετά την πρόσφατη αρνητική απόδοση του ETH. Όντας ένα από τα ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία που σημείωσαν καλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών υπό τις επικρατούσες μακροοικονομικές συνθήκες, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι όπου υπήρχαν διαθέσιμα κέρδη λήφθηκαν.

Μέχρι τη Συγχώνευση, οι traders στις αγορές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης εις το διηνεκές (perpetual futures markets) πλήρωναν ένα εντυπωσιακό ετήσιο funding rate 1.200% για να διατηρήσουν τις θέσεις τους σε short ETH. Αυτό είναι ένα νέο χαμηλό αρνητικό funding rate χρηματοδότησης όλων των εποχών, ξεπερνώντας το προηγούμενο μέγιστο του -998% που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ξεπουλήματος τον Μάρτιο του 2020.

Έκτοτε το κόστος χρηματοδότησης έχει επανέλθει πλήρως σε ουδέτερο επίπεδο, γεγονός που υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος του βραχυπρόθεσμου premium κερδοσκοπίας έχει διαλυθεί.

Live Advanced Chart

Το συνολικό ενδιαφέρον για τα Ανοικτά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures Open Interest) μειώθηκε κατά 15% από $8,0B σε $6,8B μετά τη Συγχώνευση, με τα δύο αυτά άκρα να είναι αρκετά τυπικά στο πλαίσιο των αγορών του 2021-22. Ωστόσο, για να διατηρήσουμε αυτή την αλλαγή εντός πλαισίου, πρέπει να λάβουμε υπόψη την επιρροή της μεταβαλλόμενης τιμής του νομίσματος ETH, η οποία επηρεάζει την αξία σε δολάρια ΗΠΑ των μεγεθών θέσεων μελλοντικής εκπλήρωσης συμβολαίων σε ETH.

Live Advanced Chart

Αν εξετάσουμε το Ανοικτό Ενδιαφέρον (Open Interest) σε denominated basis του ETH, μπορούμε να δούμε ότι το Ανοικτό Ενδιαφέρον σε  Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, έχοντας αυξηθεί κατά σχεδόν 80% από τις αρχές Μαΐου. Κατά την τελευταία εβδομάδα, φαίνεται ότι υπήρξε στην πραγματικότητα αύξηση της μόχλευσης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης, αντί για μείωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι πολλές θέσεις αντιστάθμισης κινδύνου δεν έχουν κλείσει.

Live Advanced Chart

Στις αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης (options markets), όπου έλαβε χώρα μεγάλο μέρος της πρόσφατης κερδοσκοπίας για το ETH, το Ανοικτό Ενδιαφέρον για Δικαιώματα Αγοράς (Call option Open Interest) μειώθηκε κατά $600M μετά τη Συγχώνευση (μείωση 10%). Παραμένουν συνολικά $5.2B σε εκκρεμείς θέσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς, οι οποίες εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότερες από τις νόρμες του 2021. Οι αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης παρουσίασαν μια σχετικά πιο σημαντική πτώση της τάξης του 19%, αλλά αυτό παραμένει πολύ μικρότερης κλίμακας $294M σε καθαρή αξία θέσης που έκλεισε.

Από πολλές απόψεις, φαίνεται ότι οι αγορές ETH παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αξιοποιημένες, μοχλευμένες και κερδοσκοπούν σε περαιτέρω άνοδο, παρά τη διόρθωση της τιμής του ETH κατά -22%.

Live Advanced Workbench

Η Συγχώνευση Εντός Αλυσίδας (On-chain Merge)

Το τέλος της εποχής της Τεκμηρίωσης Εργασίας (Proof-of-Work) του Ethereum σηματοδοτήθηκε μετά τη Συγχώνευση, από την άμεση πτώση της δυσκολίας εξόρυξης στο μηδέν. Αυτή η διαδικασία ήταν ακαριαία, χωρίς να υπάρχει περίοδος εκκαθάρισης, ούτε προσαρμογές της δυσκολίας. Τα έσοδα για τους εξορύκτες PoW ουσιαστικά εξατμίστηκαν, αφήνοντας έναν στόλο από GPU και ASIC mining rigs να αναζητούν νέο σκοπό.

Live Advanced Chart

Στη θέση των εξορυκτών, η Τεκμηρίωση Ρίσκου (PoS) χρησιμοποιεί μια δεξαμενή validators (επικυρωτών), οι οποίοι είναι προγραμματιστικά οργανωμένοι σε σύνολα επιτροπών, και προτείνουν block για κάθε περίοδο 32 θέσεων (32-slot Epoch). Σε έναν validator ανατίθεται ο ρόλος της παραγωγής block κάθε 12 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτός ο validator μπορεί να είναι εκτός σύνδεσης ή να μην είναι προσβάσιμος εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα ένα Missed Block (Χαμένο Block).

Μετράμε το συνολικό χρόνο λειτουργίας του δικτύου των validators χρησιμοποιώντας τη μετρική Participation Rate (Αναλογία Συμμετοχής), η οποία είναι ο λόγος μεταξύ του αριθμού των blocks που παράγονται επιτυχώς (δηλαδή δεν χάνονται) και των συνολικών διαθέσιμων χρόνων. Όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα, τα ποσοστά συμμετοχής που ξεπερνούν κατά πολύ το 99% ήταν ο κανόνας για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής των Beacon Chains μέχρι σήμερα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα μετρική απόδοσης να παρακολουθείται καθώς επιβάλλεται περισσότερο φορτίο στην αλυσίδα και εισέρχονται περισσότεροι validators.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της Συγχώνευσης, παρατηρήθηκε μια ελαφρά μείωση του ποσοστού συμμετοχής, το οποίο έπεσε κάτω από το τυπικό επίπεδο του 99% και διαμορφώθηκε γύρω στο 97,5%. Μετά τη Συγχώνευση, το ποσοστό αυτό επανήλθε στην περιοχή του 99%+, γεγονός που υποδηλώνει μόνο μια σύντομη διαταραχή σε κάποιο υποσύνολο των validators.

Live Advanced Chart

Ο αριθμός των ψήφων βεβαίωσης (attestation votes) στην άκρη της αλυσίδας (chain-tip) παρουσίασε επίσης μια σύντομη πτώση πριν από τη Συγχώνευση, αλλά έχει ομοίως ανακάμψει και πάλι στο αναμενόμενο εύρος των 32.000 έως 38.000 βεβαιώσεων (attestations)/ώρα. Είναι πιθανό αυτό να αντικατοπτρίζει προβλήματα κόμβων (node) ενός μεγάλου staking operator ή ίσως ένα σφάλμα λογισμικού, όπου επηρεάστηκαν πολλοί validators σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Live Advanced Chart

Το Ethereum έχει σήμερα πάνω από 429,6 χιλιάδες Active Validators (Ενεργούς Επικυρωτές) στο δίκτυο. Το παρακάτω γράφημα δείχνει τους τελευταίους 6 μήνες, όπου η κλίση των νέων validator φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά κατά την προετοιμασία και μετά τη Συγχώνευση. Τον Σεπτέμβριο μόνο, τέθηκαν σε λειτουργία πάνω από 11,36 χιλ. validators, γεγονός που σηματοδοτεί την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών, καθώς οι τεχνικές προκλήσεις της Συγχώνευσης ελαχιστοποιούνται.

Live Advanced Chart

Όταν οι validators επιλέγουν να μπουν ή να βγουν από τη δεξαμενή ρίσκου (staking pool), περιορίζονται από ένα όριο που έχει οριστεί από το πρωτόκολλο για τη συνολική μεταβολή των validator ανά Περίοδο (Epoch). Το παρακάτω γράφημα δείχνει αυτό το όριο (μπλε γραμμή), μαζί με ένα γράφημα τύπου γραμμωτού κώδικα, το οποίο δείχνει την ημερήσια μεταβολή των Active Validators. Μπορούμε να δούμε μερικές περιόδους στο παρελθόν όπου η εισροή validators έφτασε το όριο.

Η πρόσφατη έκρηξη νέας δραστηριότητας των validator τον Σεπτέμβριο είναι ορατή, αν και παραμένει αρκετά μικρή σε σχέση με τις βαρύτερες περιόδους που παρατηρήθηκαν το 2021.

Live Advanced Chart

Με ένα σύνολο 429,6k Active Validators, υπάρχουν τώρα πάνω από 14,586M ETH που έχουν τοποθετηθεί, αντιπροσωπεύοντας το 12,2% του συνολικού κυκλοφορούν ETH. Το σύνολο των ETH που έχουν διατεθεί θα αλλάξει με την πάροδο του χρόνου ως αποτέλεσμα:

 • Νέες Καταθέσεις και τελικά Αναλήψεις (μετά το Shanghai Fork)
 • Έσοδα από έκδοση και τέλη (αύξηση υπολοίπου)
 • Inactivity leak (Διαρροή αδράνειας) εάν οι validators χάνουν συχνά block ή attestations (βεβαιώσεις) (μείωση υπολοίπου).
 • Slashing (Περικοπές) σε περίπτωση κακόβουλης συμπεριφοράς (μείωση υπολοίπου).

Το Total Staked Balance (Συνολικό Ισοζύγιο Ρίσκου) που έχει διατεθεί διαφέρει από μια νέα μετρική που ονομάζεται Effective Balance (Αποτελεσματικό Ισοζύγιο), το οποίο είναι το τμήμα του ETH που συμμετέχει ενεργά στη συναίνεση. Το Effective Stake (Αποτελεσματικό Ρίσκο) περιορίζεται ανά validator σε 32 ETH στην άνοδο, και μειώνεται στο πλησιέστερο βήμα 1 ETH κάτω από αυτό σε περίπτωση διαρροής ή slashing.

Το συνολικό Effective Balance (Αποτελεσματικό Υπόλοιπο) ανέρχεται επί του παρόντος σε 13,801M ETH, με αποτέλεσμα το ποσοστό Stake Effectiveness (Αποτελεσματικότητα Ρίσκου) να ανέρχεται σε 94,6%.

Live Advanced Chart

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Staked ETH φιλοξενείται από διάφορες εταιρείες υπηρεσιών staking που παρακολουθούμε, αντιπροσωπεύοντας 10,071 εκατ. ETH (69,04% του συνόλου). Οι 4 κορυφαίες εταιρίες είναι οι Lido, Coinbase, Kraken και Binance, οι οποίες διαχειρίζονται συνολικά 8,18M ETH και αντιστοιχούν στο 56,08% του συνολικού Staked.

Μία από τις πιο πρόσφατες αναπτυσσόμενες staking pools που παρακολουθούμε, η Rocketpool, είναι ένας διαχειριστής κατανεμημένων κόμβων επικύρωσης που ανταγωνίζεται τον ηγέτη της αγοράς Lido. Η Rocketpool παραμένει πολύ μικρή σε κλίμακα, αλλά αναπτύσσεται, με 228,2k ETH που φιλοξενούνται και αντιπροσωπεύουν το 1,56% του συνολικού ρίσκου μέχρι στιγμής.

Live Advanced Chart

Καινούργιο Περιεχόμενο: : Before The Merge – Analyzing the Ethereum Beacon Chain

Το Merge του #Ethereum  εισάγει μια σειρά νέων μετρικών on-chain που περιγράφουν τη συναίνεση Proof-of-Stake (Τεκμηρίωση Ρίσκου). Στην τελευταία μας συνεργασία με την CoinMarketCap, εξερευνούμε αυτές τις νέες μετρικές Proof-of-Stake και το προφίλ απόδοσης δικτύου Beacon Chain από τη γένεση. Read our new report profiling the Beacon Chain.

Before The Merge – Analyzing the Ethereum Beacon Chain

Η Πραγματικότητα του Κυκλοφορούντος

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες συνιστώσες της Συγχώνευσης ήταν η δραματική μείωση έκδοσης του νέου κυκλοφορούντος, η οποία σε συνδυασμό με την καύση της EIP1559 αναμένεται να οδηγήσει σε έναν βαθμό αποπληθωρισμού του κυκλοφορούντος του ETH.

Από τη γένεση της Beacon Chain την 1η Δεκεμβρίου 2020, το Ethereum έχει στην πραγματικότητα δύο πηγές καθαρής έκδοσης κυκλοφορούντος, την αλυσίδα PoW και την αλυσίδα PoS. Τον Αύγουστο του 2021, εφαρμόστηκε η EIP1559, η οποία δημιούργησε το χαρακτηριστικό της καύσης τελών (fee burn) στην αλυσίδα PoW, ένα χαρακτηριστικό που έχει πλέον μεταφερθεί στην αλυσίδα PoS.

Το παρακάτω διάγραμμα είναι μια σειρά από βήματα, που δείχνουν την καθαρή ημερήσια έκδοση ETH υπό διάφορες προσομοιωμένες και πραγματικές συνθήκες. Προσπαθεί να μοντελοποιήσει και να απεικονίσει την ημερήσια καθαρή μεταβολή του κυκλοφορούντος του ETH, στο διάστημα από την εφαρμογή της EIP1559.

 • Το διάγραμμα εμφανίζει την πραγματική κατάσταση, η οποία αποτελείται από την έκδοση PoW και PoS, με το κάψιμο EIP1559 και λαμβάνει υπόψη την κατάργηση του PoW. Οι θετικές τιμές 🟢 αντιπροσωπεύουν μια περίοδο καθαρού πληθωρισμού (η τυπική κατάσταση), ενώ οι αρνητικές τιμές 🔴 δείχνουν μια καθαρή συρρίκνωση του κυκλοφορούντος (αποπληθωρισμός της προσφοράς ETH).
 • Simulated Continuation of the PoW blockchain (Προσομοιωμένη Συνέχιση του PoW blockchain) 🟠, υποθέτει ότι η συγχώνευση PoS δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και υποθέτει ότι εκδίδονται 2 ETH ανά block (τα uncle rewards αγνοούνται για λόγους απλότητας).
 • Simulated PoS only chain (Προσομοιωμένη Αλυσίδα μόνο PoS) 🔵, υποθέτει ότι η Συγχώνευση πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την έκδοση EIP1559 τον Αύγουστο του 2021, και συνεπώς αγνοεί όλες τις ανταμοιβές block PoW μετά από αυτή την ημερομηνία. Αυτή η γραμμή ευθυγραμμίζεται τώρα με το διάγραμμα περιοχής μετά τη συγχώνευση.

Φαίνεται ότι το μοντέλο PoS 🔵 έχει δραματικά χαμηλότερο ρυθμό έκδοσης ~772 ETH/ημέρα, σε σύγκριση με ~12,5k ETH για το μοντέλο PoW 🟠. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η καθαρή έκδοση ETH είναι, επί του παρόντος, ακόμη πληθωριστική. Αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα της εξαιρετικά χαμηλής συμφόρησης του blockchain και της χαμηλής χρήσης του δικτύου αυτή τη στιγμή.

Live Advanced Chart

Εστιάζοντας στο ωριαίο διάγραμμα από το γεγονός της Συγχώνευσης και μετά, μπορούμε να υπολογίσουμε την καθαρή μείωση του κυκλοφορούντος που έλαβε χώρα. Μεταξύ της Συγχώνευσης και της στιγμής της συγγραφής (~4 ημέρες μετά το γεγονός):

 • Η αλυσίδα PoW Ethereum θα έχει εκδώσει περίπου 48,4k ETH καθαρά.
 • Η αλυσίδα PoS έχει εκδώσει 3.893 ETH on net, αντανακλώντας μια αξιοσημείωτη μείωση 92,8% σε σχέση με το σύστημα που έχει καταργηθεί.

Αμέσως μετά το συμβάν της συγχώνευσης, μια έκρηξη ζήτησης blockspace ώθησε τις μέσες τιμές gas fees σε υψηλότερα επίπεδα, γεγονός που δημιούργησε μια αρχική 12ωρη περίοδο καθαρού αποπληθωρισμού των ETH σε κυκλοφορία. Ωστόσο, καθώς η συμφόρηση υποχώρησε και τα τέλη επανήλθαν σε χαμηλότερα επίπεδα, το συνολικό κυκλοφορούν ETH συνέχισε να αυξάνεται, αν και με δραματικά μικρότερο ρυθμό σε σύγκριση με την προηγούμενη εφαρμογή PoW.

Live Advanced Chart

Σύνοψη και Συμπεράσματα

Η συγχώνευση του Ethereum ήταν επιτυχής και τουλάχιστον ιστορική. Πολλά χρόνια αφοσιωμένης έρευνας, ανάπτυξης και στρατηγικής συνδυάστηκαν τώρα για να επιτευχθεί ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα.

Ο κόσμος της ανάλυσης on-chain έχει πλέον μια πληθώρα νέων μετρικών για να εξερευνήσει και να περιγράψει τον νέο μηχανισμό συναίνεσης και τις επιδόσεις του δεύτερου μεγαλύτερου κρυπτογραφικού περιουσιακού στοιχείου. Από αυτές, η νέα δυναμική προσφοράς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ένταση και οι δυνάμεις της αγοράς μεταξύ των νέων validator που τίθενται σε λειτουργία (οι οποίοι αυξάνουν την έκδοση) και η καύση τελών (fee burn) συμφόρησης του δικτύου μέσω του EIP1559 κλίνουν είτε προς μια πληθωριστική, είτε προς μια αποπληθωριστική προσφορά ETH.

Μη ξεχάσετε να ελέγξετε τους νεότερους Proof-of-Stake Dashboards Proof-of-Stake Consensus